Telefonische enquêtes

De troeven van een telefonische enquête

Enquêtes zijn uitermate nuttig om de mening, gewoontes, verwachtingen en ervaringen van uw doelpubliek te weten te komen. Online enquêtes winnen aan populariteit, maar telefonische enquêtes blijven een belangrijk alternatief.

Merlijn Marketeer speelt alle troeven van de telefonische enquête uit. Via de telefoon kunt u…

 • meer complexe vragen stellen
 • dieper ingaan op onduidelijke antwoorden
 • zeker zijn dat de juiste personen bevraagd worden (wat u vb. online niet kan controleren)
 • het (oudere) deel van uw doelpubliek bereiken dat niet geneigd is om online een enquête in te vullen.

Hierdoor zijn de resultaten van een telefonische enquête nauwkeuriger en representatiever dan die van een online enquête.

Telefonische enquête als aanvulling op uw marktonderzoek

Vaak is een telefonische enquête een noodzakelijke aanvulling op uw (online) marktonderzoek. U kunt mensen opbellen wanneer er te weinig deelnemers zijn aan uw online enquête, als u nog aanvullende vragen hebt of wanneer er scheeftrekkingen zijn in de representativiteit.

How we work our magic

Merlijn Marketeer maakt gebruik van CATI of Computer-Assisted Telephone Interviewing. De enquêteur volgt een script via een softwareapplicatie en voert de antwoorden onmiddellijk in.

Onze enquêteurs worden zorgvuldig gebrieft en blijven objectief. Alle vragen worden neutraal en in de juiste volgorde gesteld. Het antwoord van de respondent wordt bij twijfel via controlevragen extra gecheckt. Indien de respondent vragen stelt zal de tele-operator in algemene zin antwoorden conform uw aanwijzingen.

De belangrijkste voordelen even op een rij:

 • Alle gegevens worden rechtstreeks in het CATI-systeem ingevoerd door de enquêteur
 • De enquête wordt binnen uw deadline afgehandeld door meer of minder enquêteurs in te schakelen
 • Nauwkeurige resultaten door neutraliteit en controle
 • Volledige rapportage van de resultaten

Andere enquête-vormen

Naast de telefonische enquête bieden wij aan:

 • Face-to-face-onderzoek
 • Verwerken van schriftelijke enquêtes
 • Bij een te lage respons bij online en schriftelijke enquêtes: telefonisch activeren van de respondenten en/of telefonisch afnemen van de schriftelijke enquête zodat de vooropgestelde quota behaald worden.

Wilt u een nauwkeurige & correcte telefonische of andere enquête laten afnemen? Contacteer Merlijn Marketeer dan!

"Merlijn is headed for succes"