Data management

Een goed klantenbestand is de basis van elke onderneming: daarmee kunt u uw omzet laten groeien!

Uit onze jarenlange ervaring weten we dat er jaarlijks bij een groot percentage van de Belgische bedrijven iets in de bedrijfsgegevens verandert (ander adres, andere contactpersoon,…). Daar komt nog bij dat elk bestand 5 à 10% dubbels bevat,de gegevens niet compleet ingevuld zijn,…  Hoe groter uw klantenbestand hoe groter de nood aan een opschoonactie. 

Maar ook bij het aankopen van nieuwe adressenbestanden zien wij bij onze klanten dat er heel veel gegevens ontbreken om bijvoorbeeld een succesvolle e-commerce actie op te zetten of een succesvolle telefonische actie.

Screenen en datacleanen  is zeer arbeidsintensief werk wat voor onze medewerkers een perfect match is.

 

Data-entry

Gebrekkig datamanagement zorgt ervoor dat de uitvoering van e-commerce nog te wensen overlaat bij veel organisaties

Bij de verwerking van de response op uw marketingacties komt er heel veel kijken.  Het niet nauwkeurig  en stipt verwerken van de responsegegevens maakt dat de beoogde resultaten van uw marketingactie uitblijven. 

Wij leggen de respons op uw acties op systematische (interactieve) wijze vast en dragen zorg voor een nauwkeurige en snelle opvolging. We verwerken zowel schriftelijke respons (antwoordkaarten en coupons) als telefoon, faxen en e-mails. Wanneer de response start dan voeren wij de verwerking voor u uit. De respons wordt opgenomen in een database of uw eigen crm-systeem. Wij passen onze manier van rapporteren aan uw vraag aan: op wekelijkse basis of maandelijkse basis, …

Enkele voorbeelden:

  • Invoeren van nieuwe klanten in uw eigen klantenopvolgsysteem
  • Bijhouden en aanpassen van responseadressen
  • Verwerken van reacties via mail
  • Visitekaartjes n.a.v. een beurs,
  • Enquêtes op papier
  • Retourbehandeling

Ook de stappen die daarna volgen kan u door ons laten uitvoeren. ( Bijvoorbeeld verzenden van producten, promotiemateriaal,…)

 

Merlijn Marketeer: één loket voor complete responsverwerking

 

"Merlijn is headed for succes"