MVO

Merlijn Marketeer: want werken geeft zin
Merlijn Marketeer: want werken heeft zin

Creëren van toekomstgerichte zinvolle arbeidsintensieve jobs in de Marketing & Distributiesector door maatwerk.

In de wereld van vandaag lijkt er steeds minder tijd te zijn. Nochtans duurt een uur vandaag even lang als 100 jaar geleden.
Zo zijn er grootschalige marketingfabrieken waar elk gesprek onpersoonlijk en snel afgehandeld wordt, want time is money.

Merlijn Marketeer is een kleinschalig familiaal bedrijf waar elke klant vertegenwoordigd wordt door gedreven Marketeers.

Het verschil is tijd en geduld:

  • om te luisteren
  • voor een goed gesprek 
  • voor opleiding
  • voor on the job training
  • om talenten te ontdekken
  • om te laten groeien
  • om te ontplooien
  • voor collegialiteit
  • voor opvolging en evaluatie

Wij leveren maatwerk en benutten ten volle de capaciteiten van onze medewerkers, zo zoeken we steeds naar de juiste persoon op de juiste plaats/job

Daarom is Uw succes ons succes en omgekeerd. Onze medewerkers krijgen een boost en stralen dat uit naar collega's en klanten. Teamspirit is het logische gevolg.

Met trouwe medewerkers die gemiddeld meer dan 8 jaar in dienst zijn kunnen wij een zeer hoge kwaliteit bieden voor een eerlijke prijs. Kortom wij geven zin aan werk, werknemers, uw actie, uw klanten/prospecten, toekomst.


 

WAAROM KIEZEN VOOR MERLIJN MARKETEER:

WIJ HEBBEN ZIN IN UW BEDRIJF EN UW ACTIE:

Elk nieuw project starten we op door voldoende tijd uit te trekken om naar u te luisteren. Wat wenst u te bereiken met deze nieuwe actie, wat wenst u te weten te komen van uw klanten/nieuwe klanten,... Pas nadat we meer informatie gekregen hebben omtrent uw bedrijf en de bedoelingen van uw actie, komen we met een duidelijk plan om een actie samen met u te realiseren die zin heeft voor u en uw klanten..

WIJ HEBBEN ZIN IN KWALITEIT EN ZORGVULDIGHEID:

Of het nu gaat over een tevredenheidsonderzoek bij klanten, het afnemen van een enquête, het opnemen van bestellingen, de input van uw antwoordkaartjes,... zijn het steeds dezelfde peilers die essentieel zijn voor het welslagen van de vooropgestelde doelstelling: De enquête, het onderzoek, de input van gegevens,... moeten steeds kwaliteitsvol en zorgvuldig gebeuren.
Daar onze mensen in vast dienstverband zijn, hebben zij de nodige expertise om de job kwaliteitsvol en zorgvuldig uit te voeren. Er zijn ook steeds leiders op de werkvloer die alles in goede banen leiden en er elke dag weer voor zorgen dat onze medewerkers het werk kwaliteitsvol en nauwkeurig verrichten.

WIJ HEBBEN ZIN IN INSPIRATIE, BEZIELING EN DESKUNDIGHEID:

Vzw Merlijn projecten werd op 13 mei 1984 opgericht door een groep mensen die gedreven waren om tewerkstellingsinitiatieven te ontwikkelen voor moeilijk te plaatsen personen op de arbeidsmarkt. De bezieler van Merlijn Marketeer, Toon Van Hyfte, heeft hierin echt pionierswerk verricht. Via intensieve gesprekken met zowel het bedrijfsleven als de overheid werd de kiem gelegd voor Merlijn Marketeer. Zijn rotsvaste geloof dat elke persoon iets kan betekenen voor de maatschappij en meer kan dan men soms denkt kreeg weerklank bij gelijkgestemden. Onder impuls van de Vlaamse regering en de Koning Boudewijnstichting werd een werkgroep onder de noemer "Sociale Economie" opgericht. Aanvankelijk werd Merlijn Marketeer in 1992 als piloot project door de Vlaamse gemeenschap een aspirant sociale werkplaats. Vanaf maart 1995 werd Merlijn Marketeer als sociale werkplaats erkend.
Door voor ons te kiezen als uw betrouwbare partner, haalt u expertise en deskundigheid binnen. Heel wat van onze werknemers zijn al meer dan 10 jaar bij ons in vast dienstverband waardoor ze een grote expertise in hun vakgebied hebben gerealiseerd. Wij willen onze expertise, inspiratie en bezieling met u delen.

WIJ HEBBEN ZIN IN STIPTHEID:

Merlijn Marketeer is een familiaal bedrijf met overzienbare omvang dat vertegenwoordigd wordt door een sterk team waarbij samenwerking en collegialiteit voorop staat.
Wij verzorgen uw actie van begin tot eind en slagen er steeds weer opnieuw in om heel strakke deadlines week na week te halen.

WIJ HEBBEN ZIN IN HET MEEDENKEN MET U:

Naast de inzet van de juiste mix van middelen en personeel, vinden wij een persoonlijke benadering en het out of the box denken en meedenken met u zeer belangrijk.

WIJ HEBBEN ZIN IN FEEDBACK EN BESCHIKBAARHEID:

U kan steeds, wanneer u wilt, met onze medewerkers die aan uw actie/project meewerken informatie uitwisselen en feedback geven.
Onze familiale roots uit zich ook in de manier van contactname. Bij ons geen gegoochel met afkortingen of onuitspreekbare titels. Wij zijn echte mensen, geen onpersoonlijke titels.

WIJ HEBBEN ZIN IN DUIDELIJKHEID:

Omdat wij pas na een diepgaand gesprek over gaan tot de opmaak van onze offerte, kunnen wij de job steeds goed inschatten.
Zo bent u zeker dat de afgesproken prijs, ook de prijs is die u zal betalen en komt u niet voor onvoorziene kosten te staan. Wij zijn zelf zaakvoerders en weten daardoor dat het belangrijk is om de budgetten niet te overschrijden en dat het halen van deadlines cruciaal is.

WIJ HEBBEN ZIN IN DE TOEKOMST EN IN SUCCES:

Wij en onze medewerkers zijn trots op het werk dat we uitvoeren voor onze klanten. Wij bouwen zo mee aan onze toekomst en aan het succes van uw bedrijf.

KORTOM WIJ HEBBEN ZIN IN U!

"Merlijn is headed for succes"