Missie

Missie:

Een antwoord bieden aan mensen die uit de boot vallen en hen een nieuwe uidaging geven via  echte bedienden jobs op maat in de  marketing en distributiesector.

Bedrijven helpen om hun medewerkers efficiënter in te zetten en gemotiveerd te houden door voor hen het arbeidsintensieve  werk  over te nemen dat anders blijft liggen, altijd kwaliteitsvol  én met de glimlach..

Onze klanten zetten volop in op hun core business en geven de uitvoerende taken aan ons door. Zo hoeft niemand werkloos te blijven. We gaan voor 100%  =  Iedereen met plezier aan het werk!

"Merlijn is headed for succes"