Waarden

RESPECT

Wij hebben respect voor elk individu. We kijken altijd nog eens beter en verder, zodat we de kwaliteit van die ander beter leren zien los van de voorgeschiedenis, achtergrond, afkomst, leeftijd, uiterlijk, fysieke conditie, geslacht of religie. Dit is ook onze leidraad in onze dienstverlening waarbij we ook verder kijken dan de opdracht. We kruipen als het ware in de huid van de opdrachtgever en de eigen bedrijfsproblematiek. Wij stellen de klant centraal door verder te gaan dan alleen te voldoen aan de verwachtingen.

BETROUWBAARHEID

U kunt altijd op ons rekenen. Wij doen alles om uw opdracht te doen slagen. Betrouwbaarheid  is de kern bij elke opdracht. Wij behandelen uw bedrijfsinformatie met de grootste integriteit en bewaren deze met de grootste zorg. Alle informatie en randinformatie verkregen door de uitvoering van de opdracht blijft strikt eigendom van de opdrachtgever en mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan derden.

FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit is voor ons een tweede natuur. Onze eerste opdrachten zijn ontstaan door het oplossen van een probleem voor een opdrachtgever. Door inlevingsvermogen en goed te luisteren komen we achter de beweegredenen en problematiek. We bekijken alle zaken objectief en stellen dan een oplossing voor. Als een opdracht niet loopt zoals verwacht hebben we het vermogen om snel te schakelen en aanpassingen te doen. We stellen ons ook altijd bijzonder loyaal op naar de opdrachtgever toe in geval van verandering van strategie of opdracht.

CREATIVITEIT

We gaan creatief om met mensen en middelen. We kiezen voor kleinschaligheid omdat we het belangrijk vinden om met elke medewerker en elke klant persoonlijk contact te hebben.

Wij zijn sterk in het analyseren van problemen en het creëren van relevante oplossingen.

We zijn niet tevreden met één oplossing, maar bekijken alles vanuit verschillende uitgangspunten en zoeken verder naar meerdere mogelijke antwoorden.

EMPATHIE

De menselijke factor is voor ons zeer belangrijk in alles wat we doen. Met een open spirit  luisteren we actief en gaan mee in de geest van de ander. We bieden de waarborg dat wat ons wordt toevertrouwd discreet wordt behandeld en niet zal doorgegeven worden aan derden.  We observeren vanuit het perspectief van de ander zonder te oordelen en aanvaarden en respecteren die ander in zijn eigenheid.

"Merlijn is headed for succes"