Callcenter voor telemarketing, direct mail & data entry

Wat is Merlijn Marketeer?

Merlijn Marketeer is een maatwerkbedrijf voor distributie- en marketingondersteuning. Wij zijn een erkende sociale werkplaats waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te werk gesteld worden. Wij bieden verschillende diensten aan ter ondersteuning van uw eigen marketing. Telemarketing via ons callcenter, mailing van grote hoeveelheden post of speciale formaten, warehousing en data entry. Onze medewerkers krijgen een doorgedreven opleiding en begeleiding op de werkvloer en werken uw opdrachten met de grootste zorg af.

Geschiedenis van ons bureau voor telemarketing

Op 13 mei 1984 richtte een kleine groep mensen Merlijn vzw op. Het doel van deze vzw was om tewerkstellingsinitiatieven te ontwikkelen voor personen met een beperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Antoon Van Hyfte, één van de stichters en afgevaardigd beheerder van Merlijn vzw, was er rotsvast van overtuigd dat Merlijn een toekomst voor de vele werkzoekenden kon bieden, en tegelijkertijd tegemoet kon komen aan de veranderende noden van het bedrijfsleven. Via de Koning Boudewijnstichting kwam hij in contact met gelijkgestemden. Er groeide een echte think tank en hij werkte jarenlang mee aan het onderzoeken naar werkvormen voor de armsten uit onze maatschappij.

Ook met het bedrijfsleven werden contacten gelegd. En ook daar werden gelijkgestemden gevonden. Zij hielpen om na te gaan welke toekomstgerichte jobs Merlijn zou kunnen aanbieden. 

In de late jaren 80 en begin jaren 90 stonden diensten als telemarketing (callcenter), datamarketing en direct mail nog in de kinderschoenen. Vanuit het bedrijfsleven was er echter een grote vraag. Gekoppeld aan onze doelgroep, was de keuze snel gemaakt. Ook de overheid geloofde in de toekomstmogelijkheden en onder de toenmalige minister van tewerkstelling Leona Detiège werd Merlijn Marketeer een aspirant sociale werkplaats in 1992.

In december 1994 werd Merlijn Marketeer vzw opgericht en op 15 maart 1995 werd Merlijn Marketeer erkend als sociale werkplaats.

Besteed nu uw tijdrovende taken uit!

Wenst u een beroep te doen op ons callcenter voor uw telemarketing? Wilt u het beheer van goederen aan ons overlaten? Of wilt u een grote mailing snel en efficiënt versturen? Bel of mail ons gerust en we bespreken samen uw project!

"Merlijn is headed for succes"